Skip to main content
Skip header

Spolehlivá elektroenergetická soustava s připojenými netradičními zdroji

Řešitel: Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Doba řešení: 2009 – 2013
102/09/1842

Výzkum rušivých účinků umělého venkovního osvětlení

Spoluřešitel: Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Doba řešení: 2009 – 2009
102/09/1986

Racionalizace studia doktorského studijního programu na FEI VŠB-TU Ostrava

Zodpovědný řešitel za katedru: Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Doba řešení: 2004 – 2006
102/05/H525

Výzkum nových metod řešení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení s ohledem na strategii managementu majetku

Řešitel: Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Doba řešení: 2003 – 2005
102/03/1539

Realizace expertního systému pro osvětlování prostorů s vyšší zrakovou náročností

Spoluřešitel: Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Doba řešení: 2003 – 2005
102/03/1162

Kvalita elektrické energie v distribuční síti v liberalizovaném tržním prostředí

Zodpovědný řešitel za katedru: Ing. Josef Gavlas
Doba řešení: 2003 – 2005
102/03/1551

Diagnostika elektrických strojů točivých za využití expertního systému

Řešitel: Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Doba řešení: 2002 – 2004
102/02/0105

Tvorba a analýza databází poruch a plánovaných výpadků pro vyhodnocení spolehlivosti zařízení v elektroenergetice

Řešitel: Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Doba řešení: 2002 – 2004
102/02/P016

Zachování kvality dodávané elektrické energie při nárůstu úrovně rušivých vlivů v distribučních sí­tích

Řešitel: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Doba řešení: 1999 – 2001
102/99/1000

Výzkum metod hodnocení spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení vysokého napětí

Řešitel: Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Doba řešení: 1999 – 2001
102/99/1158

Výzkum spolehlivosti elektrických rozvodných zařízení

Řešitel: Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Doba řešení: 1996 – 1998

Opatření pro ochranu životního prostředí v souvislosti s nárůstem harmonických a kolísání napětí

Řešitel: Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Doba řešení: 1995 – 1997