Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-Technická univerzita v Ostravě byla vždy úzce provázaná s praxí a jednotlivé fakulty i obory vznikaly na základě potřeb průmyslu, což je zcela jasně čitelné z její historie a stejně tomu bylo i u Katedry telekomunikační techniky. Výsledkem dlouhodobé spolupráce katedry s praxí jsou speciální laboratoře se špičkovou technologií, na jejichž vybavení se podílí celá řada předních firem v ČR.

Mezi společnosti, se kterými katedra navázala kontakty a řešila či řeší zakázky, patří Siemens, T-Mobile, O2, GTS Czech, PROFiber Networking, 2N Telekomunikace, Ericsson, Unify, Varroc Lighting Systems, s.r.o., T-Systems Czech Republic, a.s., KABELOVNA KABEX, a.s., OFA s.r.o., SQS Vláknová optika a.s. a mnoho dalších.

Pracoviště je dlouhodobě rovněž místem pro řešení různých projektů a kromě spolupráce s praxí se na katedře telekomunikační techniky realizovala řada projektů Fondu rozvoje vysokých škol, řešily se a řeší Interní rovojové projekty, OP VK (ESF) a FR CESNET, projekty Studenské grantové soutěže, projekty základního výzkumu GA ČR, aplikovaného výzkumu TA ČR, MPO či MV a mezinárodní projekty financované z EU a Evropským regionálním rozvojovým fondem.

Spolupracujeme s dalšími pracovišti, ať již v rámci univerzity, jako např. národním superpočítačovým centrem IT4Innovations, tak v rámci ČR především s institucemi sdružení vysokých škol CESNET. Zaměstnanci katedry přednášeli či přednášejí na zahraničích univerzitách jako zvaní profesoři např. na University of Milan, University of Calabria, University of Ankara, Mugla University, Ton Duc Thang University atd.