Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pro zájemce o studium nabízíme

  • Nový perspektivní studijní program akreditován pro bakalářské i magisterské studium:
   •  Komunikační a informační technologie  titul bakalář (Bc.), inženýr (Ing.),
  • Pro zájemce z řad absolventů magisterského studia je možnost pokračovat studiem doktorského studijního programu Komunikační technologie, jehož absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).
  • Zázemí silné univerzity a fakulty.
  • Výuku v nové moderní multifunkční budově – katedra disponuje odbornými výukovými laboratořemi  s nejmodernějším přístrojovým vybavením, které se využívá při výuce odborných předmětů.
  • Nejmodernější výukové prostředky vč. Moodle e-elearning.
  • Na katedře působí tři odborné týmy se zaměřením na následující oblasti:
   • Optické komunikace a senzory
   • Mobilní a rádiové komunikace
   • Síťové technologie a aplikace
  • Zajímavá témata závěrečných prací; bakalářskou práci lze vykonat formou praxe. V rámci řešení bakalářských a diplomových prací či semestrálních projektů se studenti mohou zapojit do vědecko-výzkumných týmů naší katedry. Tyto týmy se zabývají odbornými problémy, které souvisejí s projekty, řešenými naší katedrou.
  • Pracovní a studijní stáže, výměnné studijní programy.
  • Nabízíme vysoká prospěchová stipendia, ubytovací stipendia, mimořádná stipendia .
  • Sportovní komplex univerzity  se nachází v centru univerzitního kampusu a patří k nejlépe vybaveným vysokoškolským zařízením v ČR.
  • Ubytovací služby univerzity.
  • V průběhu studia může student navštěvovat regionální kurz Regional Cisco Networking Academy, jehož absolvování je výbornou přípravou pro získání celosvětově uznávaných průmyslových certifikátů v oblasti počítačových sítí.
  • Katedra má dlouhodobou spolupráci se společnostmi jako T-Mobile Czech Republic, a.s., O2 Czech Republic, a.s. , CZ.NIC, z. s. p. o., CESNET, z. s. p. o., Huawei Technologies Czech, s.r.o., Ixperta a Unify, s.r.o., Ovanet, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a PROFiber Networking CZ, s.r.o. Z této spolupráce ústí mj. celá řada zajímavých zadání na řešení semestrálních, bakalářských či diplomových prací.

  Technické obory jsou nejžádanější a dobře placené obory na trhu práce. Nebývá výjimkou, že v Ostravě není evidován na úřadu práce jediný absolvent FEI.

  Jak se k nám přihlásit?

  Chcete vědět, jak u nás probíhají přijímačky, jakým způsobem a do kdy poslat přihlášku? Klikněte zde.

  Užitečné rady

  Hodně zajímavých rad týkající se studia na naší fakultě naleznete na www.studujvostrave.cz.