Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř mikrokontrolérů a vestavěných řídicích systémů

Laboratoř je zaměřena na návrh a realizaci vestavěných systémů s použitím procesorů.

Laboratoř programovatelných automatů a distribuovaných systémů řízení

Laboratoř je zaměřena na průmyslové řídicí systémy s programovatelnými automaty, vizualizační systémy a průmyslové komunikační sběrnice.

Laboratoř řízení budov

Laboratoř byla vybudována jako tréninkové centrum KNX s akreditací získanou v rámci asociace KNX pro konání kurzů.

Laboratoř biomedicínských senzorů a měření

Laboratoř je primárně určena výuce studentů v oblasti snímačů a čidel používaných v medicíně.

Laboratoř biomedicínské přístrojové techniky

Laboratoř je vybavena moderní lékařskou přístrojovou technikou pro diagnostiku, terapii a speciální zdravotnickou technikou.

Laboratoř technologie BroadbandLIGHT pro koncept SMART City

Laboratoř technologie BroadbandLIGHT pro koncept SMART City

Laboratoř zobrazovací techniky v lékařství a telemetrie

Laboratoř je zaměřena na moderní zobrazovací techniku.

Automatizované dopravní centrum

Jedná se o naprosto unikátní reálný mechatronický systém představující plně automatizované zakladačové zařízení.

Laboratoř teorie signálů a řízení

V této laboratoři jsou vyučovány předměty zabývající se analýzou signálů a soustav.

Laboratoř virtuální instrumentace

Laboratoř je určena pro výuku automatizace testování elektrických parametrů a optické inspekce průmyslových výrobků s využitím virtuální instrumentace.

Laboratoř senzorů a měření neelektrických veličin

Laboratoř je určena pro výuku předmětů zabývajícími se senzory neelektrických veličin.

Laboratoř elektronických měření a přístrojů

První oblastí je praktická výuka předmětů Elektronická měření a přístroje, Měřicí systémy a EMC v elektronice.

Laboratoř řídicích systémů

Laboratoř řídicích systémů je zaměřena na návrh, simulaci, realizaci a vizualizaci řídicích algoritmů určených pro lineární i nelineární dynamické systémy.

Laboratoř robotických systémů

Laboratoř se zaměřuje na výuku průmyslových a servisních robotických systémů, základní elektromechaniky i konstrukčních technologií pro elektrotechnickou aplikaci

Laboratoř strojového vidění

Laboratoř disponuje 8 pracovišti s PC a sadou vývojových nástrojů National Instruments.

Laboratoř elektronických měření a přístrojů

Laboratoř obsahuje 10 měřicích pracovišť. Pracoviště jsou vybavena kvalitními přístroji pro všechny potřeby měření.

Laboratoř elektrických systémů

Laboratoř elektrických systémů je určena pro výzkumnou činnost a samostatné práce při zpracovávání bakalářských, diplomových i disertačních prací.