Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na návrh a realizaci vestavěných systémů s použitím procesorů. Jsou využity mikrokontroléry s procesorovým jádrem ARM Cortex-M a systémy na čipu s procesorovým jádrem ARM Cortex-A.

Studentská pracoviště jsou vybavena laboratorními přístroji (osciloskopy, generátory signálů, multimetry a regulované zdroje) a vývojovým hardwarem s mikrokontroléry i systémy na čipu. Počítače jsou vybaveny programy pro komunikaci s vývojovým hardwarem a programy pro vývoj aplikací v jazycích C, C# a Java.

Vývojový hardware s mikrokontroléry je vybaven sadou vstupů a výstupů pro demonstraci funkcí analogových periferií mikrokontroléru (digitálně-analogový převodník, analogově-digitální převodník, komparátor) a demonstraci funkce čítačů a časovačů (input capture, output compare, pulzně-šířková modulace). Činnost komunikačních rozhraní UART, SPI a I2C je demonstrována s použitím vnějších periferií mikrokontroléru (budič/přijímač RS232, akcelerometr, paměť FRAM). Sada tlačítek a LED je použita k ukázkám digitálních vstupně/výstupních funkcí mikrokontroléru. K vývoji programového vybavení v jazyce C je použito vývojové prostředí Eclipse a kompilátor GCC. Dostupné softwarové nástroje umožňují jak vývoj metodou "bare-metal", tak s použitím operačního systému reálného času.

Laboratoř je vybavena i prostředky pro vývoj komplexních vestavěných systémů s použitím objektově orientovaných programovacích jazyků. Vývojová deska se systémem na čipu na bázi procesoru ARM Cortex-A umožňuje výuku programování vestavěných systémů s použitím operačního systému Linux. K vývoji je použit především jazyk Java a vývojové prostředí NetBeans. Softwarová knihovna umožňuje využití specializovaných hardwarových prostředků systému na čipu z prostředí jazyka Java. Pracoviště jsou doplněna tablety s operačním systémem Android, vývoj aplikací probíhá v prostředí Android Studio s použitím jazyka Java. Jazyk C# je pak využit zejména na tvorbu desktopových řídicích aplikací, které komunikují s demonstračními vestavěnými systémy.