Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na moderní zobrazovací techniku.

Základním vybavením jsou výuková zařízení rentgenové techniky, výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Pro výuku ultrazvukové techniky se v laboratoři využívá standardní diagnostický ultrazvukový přístroj, který je vybaven lineární, konvexní a 3D sondou.

K dalšímu vybavení patří sada testovacích fantomů pro zjištění kvality zobrazování pomocí ultrazvuku. Rentgenová technika je vyučována pomocí dvou výukových zařízení generujících rentgenovo záření. Jedno je určeno pro pochopení základů rentgenova záření a snímání sumačních obrazů. Druhé zařízení je vybaveno kamerou pro snímání různých projekcí, které slouží k rekonstrukci CT snímků.

Pro výuku principů magnetické rezonance se využívá laboratorního přístroje magnetické rezonance s permanentním magnetem o síle 0,5 Tesla. Tento umožňuje měření všech standardních relaxačních časů s využitím sady běžných sekvencí. Výstupem jsou rovněž 2D a 3D obrazy snímaných objektů. Pro oblast telemedicíny je laboratoř vybavena standardní laboratorní technikou pro elektrotechnické laboratoře a specifickými moduly pro bezdrátovou komunikaci a měření biologických veličin.