Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2018!

Profesor Dostál obdržel cenu za inženýrskou mechaniku

Prof. Zdeněk Dostál převzal cenu Z.P. Bažanta, kterou uděluje Česká společnost pro mechaniku.

Dne 7. 2. 2018 převzal prof. Dostál ocenění na jednání hlavního výboru konaného v Ústavu termomechaniky AV ČR. Cenu prof. Z.P. Bažanta za inženýrskou mechaniku uděluje Česká společnost pro mechaniku každý rok, a to za originální aplikaci mechaniky, interdisciplinární studii nebo práci, která přinesla nebo zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Za zřetelný přínos mechanice jako oboru ji letos získal prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. z VŠB – Technické univerzity Ostrava, a to zejména za vývoj účinných matematických algoritmů pro řešení výpočetně náročných úloh mechaniky.

 Předsednictvo zmínilo také velice úspěšnou líheň absolventů VŠB – TU Ostrava, neboť se každoročně naši absolventi objevují na stupních vítězů v cenách prof. Babušky. V kategorii A (doktorské práce) se na prvním místě za rok 2017 umístil Jan Zapletal s doktorskou prací „The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D“, na druhém místě potom Martin Hasal s tématem práce „Numerical Solution of the Stokes-Brinkman Equation by the usage of the Mixed Finite Elemenet Method“. Oba ocenění jsou z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme mnoho dalších profesních úspěchů.

Vloženo: 12. 2. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 470 - Katedra aplikované matematiky
Zpět