Pamětní medaile Georgia Agricoly

Pamětní medaile Georgia Agricoly
Prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. převezal pamětní medaili Georgia Agricoly za mimořádný přínos pro rozvoj fakulty i univerzity

Na Slavnostním zasedání Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava převezal prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. pamětní medaili Georgia Agricoly za mimořádný přínos pro rozvoj fakulty i univerzity.

Medaili Georgia Agricoly uděluje rektor VŠB – TU Ostrava:

  • vynikajícím pedagogům VŠB-TUO při příležitosti jejich významných životních jubileí za celoživotní práci ve prospěch VŠB-TUO,
  • významným zahraničním pracovníkům, kteří se zasloužili o spolupráci zahraničních vysokých škol nebo institucí s VŠB-TUO, nebo významně přispěli k prezentaci VŠB-TUO v zahraničí,
  • pedagogickým, vědeckým a veřejným činitelům za jejich zásluhy o rozvoj VŠB-TUO.
Vloženo: 16. 11. 2011
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 470 - Katedra aplikované matematiky
Zpět