Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2017

Čestné uznání prof. Babušky 2017
Čestné uznání prof. Babušky 2017
19. 12. 2017
Čestné uznání získal Ing. Martin Hasal, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava, Ostrava. za svou disertační práci Numerical Solution of the Stokes-Brinkman Equation by the Usage of the Mixed Finite Element Method.
Cena profesora Babušky 2017
Cena profesora Babušky 2017
19. 12. 2017
Absolvent našeho doktorského oboru Výpočetní a aplikovatelná matematika Jan Zapletal získal Cenu profesora Babušky za rok 2017.
Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017
Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2017
19. 12. 2017
Jan Zapletal získal 1. místo v Soutěži o nejlepší disertační práci
Cena katedry
Cena katedry
1. 9. 2017
za reprezentaci na mezinárodní konferenci
Čestné uznání a poděkování katedry aplikované matematiky
Čestné uznání a poděkování katedry aplikované matematiky
1. 9. 2017
Mgr. Adéle Vrtkové
Cena Katedry aplikované matematiky
Cena Katedry aplikované matematiky
1. 8. 2017
Cena Katedry aplikované matematiky za nejlepší diplomovou práci
Cena katedry aplikované matematiky
Cena katedry aplikované matematiky
1. 8. 2017
pro nejlepší studenty doktorského studia v akad. roce 2016/2017
Young Scientist Paper Award - ocenění na mezinárodní konferenci věnované digitálním technologiím
Young Scientist Paper Award - ocenění na mezinárodní konferenci věnované digitálním technologiím
12. 7. 2017
Doktorandka Mgr. Adéla Vrtková z Katedry aplikované matematiky, FEI, získala ocenění pro nejlepší studentský příspěvek na konferenci v Žilině.
Best Paper Award - ocenění na mezinárodní konferenci věnované digitálním technologiím
Best Paper Award - ocenění na mezinárodní konferenci věnované digitálním technologiím
12. 7. 2017
Naší kolegové Tien T. Thach a prof. Radim Briš z Katedry aplikované matematiky, FEI získali ocenění pro nejlepší konferenční příspěvek.
Cenu Josepha Fouriera získal opět náš student !
Cenu Josepha Fouriera získal opět náš student !
20. 6. 2017
Cenu Josepha Fouriera pro nejlepší výzkum v rámci doktorského studia získal Jan Zapletal