Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Seznam garantovaných předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce

Tabulka obsahuje předměty nasazené ve studijních plánech prezenčního i kombinovaného studia.Konkrétní informace o formě výuky najdete na kartě předmětu.

Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
470-6501 Aplikovaná lineární algebra
470-4118 Integrální a diskrétní transformace
470-6506 Iterační metody
470-8721 Matematická analýza I
470-8722 Matematická analýza II
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-6502 Matematické modelování a MKP
470-6504 Numerické metody
470-8542 Speciální metody analýzy dat
470-6402 Spolehlivost elektronických zařízení
470-6403 Statistické metody v inženýrské praxi
470-6302 Teorie grafů I
470-6103 Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
470-4109 Funkce komplexní proměnné a integrální transformace
470-6506 Iterační metody
470-8721 Matematická analýza I
470-8722 Matematická analýza II
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-6502 Matematické modelování a MKP
470-8742 Metody optimalizace
470-8745 Modelování elektromagnetických polí
470-6402 Spolehlivost elektronických zařízení
470-6403 Statistické metody v inženýrské praxi
470-6505 Výpočetní elektrotechnika

Fakulta strojní

Kód Název
470-6501 Aplikovaná lineární algebra
470-2301 Diskrétní matematika
470-8727 Funkce komplexní proměnné
470-4109 Funkce komplexní proměnné a integrální transformace
470-6506 Iterační metody
470-2201 Lineární algebra
470-2111 Matematická analýza 2
470-2102 Matematická analýza I
470-8723 Matematická analýza II
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-6502 Matematické modelování a MKP
470-6503 Metody optimalizace
470-8745 Modelování elektromagnetických polí
470-6504 Numerické metody
470-8725 Počítačové modelování
470-8542 Speciální metody analýzy dat
470-6402 Spolehlivost elektronických zařízení
470-6403 Statistické metody v inženýrské praxi
470-8726 Statistika
470-8341 Vybrané kapitoly z matematiky
470-6103 Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací
470-6505 Výpočetní elektrotechnika
470-2101 Základy matematiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
470-2204 Algebra
470-4202 Algebra v teorii kódování
470-4201 Aplikovaná algebra
470-6101 Aplikovaná funkcionální analýza
470-6501 Aplikovaná lineární algebra
470-2601 Bakalářský projekt I
470-2602 Bakalářský projekt II
470-4404 Biostatistika
470-4603 Diplomový projekt I
470-4604 Diplomový projekt II
470-4605 Diplomový projekt III
470-2301 Diskrétní matematika
470-4120 Dynamické systémy
470-4123 Elementy vyšší matematiky
470-4124 Elementy vyšší matematiky II
470-4110 Funkce komplexní proměnné
470-4109 Funkce komplexní proměnné a integrální transformace
470-4118 Integrální a diskrétní transformace
470-4504 Iterační metody
470-2201 Lineární algebra
470-2203 Lineární algebra s Matlabem
470-2110 Matematická analýza 1
470-2111 Matematická analýza 2
470-2115 Matematická analýza 3
470-2102 Matematická analýza I
470-2103 Matematická analýza II
470-2107 Matematická analýza III
470-2104 Matematická analýza řídících systémů
470-2109 Matematická analýza s Maplem
470-4407 Matematická teorie spolehlivosti
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-6502 Matematické modelování a MKP
470-4606 Matematický seminář I
470-4607 Matematický seminář II
470-4608 Matematický seminář III
470-6301 Metody diskrétní matematiky
470-4503 Metody optimalizace
470-8741 Modelování elektromagnetických polí
470-2406 Modely s neurčitostí
470-4115 Nelineární funkcionální analýza
470-2210 Numerická lineární algebra 1
470-2501 Numerické metody
470-4502 Numerické metody II
470-4505 Numerické metody III
470-2502 Numerické metody s Matlabem
470-2108 Obyčejné diferenciální rovnice
470-2405 Pravděpodobnost
470-4405 Pravděpodobnost a statistika
470-2112 Repetitorium matematické analýzy
470-4112 Rovnice matematické fyziky
470-8542 Speciální metody analýzy dat
470-6402 Spolehlivost elektronických zařízení
470-6403 Statistické metody v inženýrské praxi
470-2401 Statistika I
470-4402 Statistika II
470-4403 Statistika III
470-2302 Teorie čísel
470-4302 Teorie grafů
470-6302 Teorie grafů I
470-6303 Teorie kódování
470-4111 Úvod do funkcionální analýzy
470-4114 Variační metody
470-6102 Variační metody pro inženýry
470-4121 Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
470-4506 Vybrané kapitoly z numerických metod
470-4116 Vybrané partie z matematické analýzy
470-4406 Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky
470-6103 Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací
470-6505 Výpočetní elektrotechnika
470-2101 Základy matematiky
470-2404 Základy statistiky

Fakulta stavební

Kód Název
470-6506 Iterační metody
470-4407 Matematická teorie spolehlivosti
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-6504 Numerické metody
470-6403 Statistické metody v inženýrské praxi
470-6505 Výpočetní elektrotechnika

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název
470-4407 Matematická teorie spolehlivosti
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika

Univerzitní studijní programy

Kód Název
470-6101 Aplikovaná funkcionální analýza
470-6501 Aplikovaná lineární algebra
470-8727 Funkce komplexní proměnné
470-4109 Funkce komplexní proměnné a integrální transformace
470-4118 Integrální a diskrétní transformace
470-6405 Klasické a kvantové metody Monte Carlo
470-2201 Lineární algebra
470-2102 Matematická analýza I
470-2103 Matematická analýza II
470-6401 Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika
470-8743 Matematické modelování a MKP
470-6301 Metody diskrétní matematiky
470-8742 Metody optimalizace
470-8745 Modelování elektromagnetických polí
470-6504 Numerické metody
470-2108 Obyčejné diferenciální rovnice
470-8725 Počítačové modelování
470-4405 Pravděpodobnost a statistika
470-6403 Statistické metody v inženýrské praxi
470-8726 Statistika
470-4302 Teorie grafů
470-4111 Úvod do funkcionální analýzy
470-4114 Variační metody
470-6103 Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací
470-6505 Výpočetní elektrotechnika
470-6404 Základy kvantové chemie a její aplikace