Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řešení úloh matematického programování s nepřesným řešením pomocných problémů
Kód
GA201/97/0421
Řešitel
Rok zahájení
1997
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Problémy kvadratického programování vznikají přirozeně při řešení mnoha praktických problémů. Cílem předloženého výzkumného programu je získat výsledky, které by přispěly k pochopení vztahu mezi přesností řešení pomocných problémů a efektivnosti algoritm u pro řešení úloh kvadratického programování algoritmy Poljakova typu s projekcemi a algoritmy založenými na použití 'vylepšených' (augmented) Lagrangiánů, navrhnout nové strategie řízení přesnosti, teoreticky je prostudovat a provést numerické experimen ty. Předložený výzkumný program se zabývá algoritmy pro řešení úloh kvadratického programování s jednoduchými nerovnostmi, s jednoduchými nerovnostmi a rovnostmi a s obecnými nerovnostmi.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam