Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování a simulace náročných technických problémů: efektivní numerické algoritmy a paralelní implementace s pomocí nových informačních technologií
Kód
1ET400300415
Řešitel
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Akademie věd ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Informační společnost (Národní program výzkumu)
Předmět výzkumu
Základním cílem projektu je rozvoj metod výpočetní matematiky a informatiky pro počítačové modelování a simulaci s využitím paralelních výpočtů a optimalizovaných počítačových implementací. Výstupy projektu budou nové (především iterační) algoritmy numer ické lineární algebry, které se budou vyznačovat vysokou efektivitou, paralelní škálovatelností a dobrou robustností. Budou realizovány na rozsáhlých distribuovaných i multiprocesorových systémech a aplikovány zejména při řešení úloh: a) mechaniky souvis ející s konstrukcí podzemních staveb či dobýváním nerostných surovin, jakož i úloh biomechaniky: b) proudění horninovým prostředím a souvisejícího transportu látek včetně chemických reakcí; c) tváření kovů a návrhu strojích částí; d) vyhodnocení spolehli vosti složitých systémů; e) analýzy rozptylu elektromagnetického záření na periodických strukturách. Projekt zároveň vytvoří tým schopný řešit strategické problémy a bude systematicky vychovávat mladé vědecké pracovníky.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam