Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj a implementace škálovatelných numerických metod pro řešení fyzikálně realistických modelů kontaktních úloh se třením ve 2 a 3D
Kód
GA101/04/1145
Řešitel
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je vývoj a implemetace efektivních, spolehlivých a teoreticky podložených výpočetních postupů pro numerické řešení kontaktních úloh s fyzikálně realistickými modely tření. Návrh nových výpočetních postupů bude vycházet z nedávnýchv ýsledků dosažených ve vývoji numericky a paralelně škálovatelných algoritmů pro numerické řešení variačních nerovnic na bázi metod rozložení oblasti typu FETI (Finite Elemnt Tearing and Interconnecting). Tyto výsledky budou v projektu rozšířeny s cílemna vrhnout v jistém smyslu optimální algoritmy pro řešení praktických kontaktních úloh s rychlostí konvergence, která nezávisí na hustotě konečněprvkové diskretizace. Algoritmy budou využity pro řešení kontaktních úloh s modelem tření, v němž koeficienttřen í závisí na řešení samotném a v kvasistatických modelech Coulombova tření, v němž je podmínka tření vyjádřena v rychlostech deformace. Numerická realizace všech těchto úloh bude vycházet z duální variační formulace.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam