Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řešení velmi náročných kontaktních úloh s dalšími nelinearitami moderními matematickými metodami
Kód
GA101/08/0574
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Úspěšnost nových algoritmů, vhodných pro efektivní využití v moderních počítačích s paralelními architekturami, je podstatně závislá na vlastnostech matematických metod, ze kterých vycházejí. Cílem tohoto projektu je vývoj a aplikace takovýchto algoritmů určených pro řešení vícenásobně nelineárních úloh z mechaniky tuhé fáze, přičemž jako nelineární jevy uvažujeme kontakt mezi tělesy, velká posunutí, konečné rotace a materiálové modely s disipací energie. Náš přístup je založen na metodě rozložení oblasti na podoblasti typu FETI a jejích variantách. Numerická analýza této metody ukazuje, že je vhodná pro použití na vysokovýkonných počítačích, protože vykazuje jak paralelní, tak i numerickou škálovatelnost. Vývoj algoritmů a jejich aplikace budou výsledkem spolupráce týmu matematiků a týmu mechaniků. Výsledkem bude příspěvek k teorii metody FETI, prakticky využitelný počítačový kód implementovaný do konečnoprvkového systému PMD a odpovídající publikace.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam