Bakalářské studijní programy

Garantem pro bakalářské studium na FEI je proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. Veškeré dotazy, připomínky a problémy týkající se bakalářského studia se pokusí vyřešit na studijním oddělení Mgr. Eva Kocybalová

Studijní programy a obory:

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava