Doktorské studium

Garantem pro doktorské studium na FEI je proděkan pro vědu a výzkum  doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D. Veškeré dotazy, připomínky a problémy týkající se doktorského studia se pokusí vyřešit na studijním oddělení Mgr. Ing. Hana Dluhošová.

Studijní programy a obory: 

 • Elektrotechnika
  • Elektronika
  • Technická kybernetika
  • Elektrické stroje, přístroje a pohony
  • Elektroenergetika 
 • Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika
  • Výpočetní a aplikovaná matematika
  • Informatika
  • Komunikační  technologie
 
Další informace naleznete v sekci Věda a výzkum - Doktorské studium.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava