Navazující magisterské studium

 

Garantem pro magisterské studium na FEI je proděkan pro studium doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. Veškeré dotazy, připomínky a problémy týkající se magisterského studia se pokusí vyřešit na studijním oddělení Dagmar Slámová a Monika Čopíková.

Studijní programy a obory:

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava