Děkanát fakulty (400)

Tajemník fakulty

Ing. Lucie Bestová
lucie.bestova@vsb.cz 
EA 504, +420 597 326 005

  

Sekretariát děkana

Adriana Wojtovičová, DiS.
adriana.wojtovicova@vsb.cz 
EA 511, +420 597 326 001


© 2018 VŠB-TU Ostrava