Studijní oddělení FEI (401)

  

Úřední hodiny pro bakalářské a magisterské studium
Pondělí
8:30 – 11:00     13:00 – 14:30
Úterý
Zavřeno
Středa
8:30 – 11:00     13:00 – 14:30
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
8:30 – 11:00     12:30 – 14:00

Úřední hodiny během letních prázdnin viz dokumenty: 

 
Studijní referentky:
   
 • Mgr. Eva Kocybalová, eva.kocybalova@vsb.cz, +420 597 326 010, místnost EA 151
  • 1. a 2. ročník prezenční i kombinované formy bakalářského studia  
 • Dagmar Slámová, dagmar.slamova@vsb.cz, +420 597 326 012, místnost EA 152
  • 3. ročník prezenční i kombinované formy bakalářského studia
  • 4. ročník prezenční i kombinované formy bakalářského studia programu PEZ
  • 1. a 2. ročník prezenční i kombinované formy navazujícho magisterského studia
  • promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 
 • Monika Čopíková, monika.copikova@vsb.cz, +420 597 326 014, místnost EA 152
  • 3. ročník prezenční i kombinované formy bakalářského studia
  • 4. ročník prezenční i kombinované formy bakalářského studia programu PEZ
  • 1. a 2. ročník prezenční i kombinované formy navazujícho magisterského studia
  • promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 
 • Mgr. Jana Bogdová, jana.bogdova@vsb.cz, +420 597 326 013, místnost EA 150
  • přijímací řízení do bakalářského studia
  • přijímací řízení do navazujícího magisterského studia
  • poplatky za studium
  • fakultní koordinátorka programu Erasmus+
  • mobility studentů (Erasmus+, stipendium VŠB-TUO, apod.)
  • zahraniční studenti (Erasmus+, stipendium Georgia Agricoly, samoplátci, apod.) 
 • Mgr. Ing. Hana Dluhošová, hana.dluhosova@vsb.cz, +420 597 326 015, místnost EA 153
  • přijímací řízení do doktorského studia
  • doktorské studium
  • habilitační řízení, řízení ke jmenování profesorem
  • koordinátorka pro studenty se specifickými nároky

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava