Oddělení IT (403)

Správce informačních systémů

Ing. Vladimír Sokol
EA 507, +420 597 326 040
 

Správce fakultní sítě

Ing. Pavel Stoklasa
EA 507, +420 597 326 044
 

Správci počítačových učeben

Ing. Libor Balhar, Ing. Luboš Kocifaj
EA 154, +420 597 326 045
 

© 2018 VŠB-TU Ostrava