Oddělení podpory a ekonomiky projektů (403)

Yveta Geletičová
EA 445, +420 597 325 962
 
Ing. Lucie Křibíková
EA 505, +420 597 326 020
 
Jana Lazarová
EA 505, +420 597 326 025

© 2017 VŠB-TU Ostrava