Katedra elektroenergetiky zajišťuje výuku v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v oboru Elektroenergetika. Magisterské studium se dělí na tři zaměření: přenos a distribuce elektrické energie, výroba elektrické energie a elektrické stroje a přístroje. Vychovává elektroinženýry se znalostí silnoproudé elektrotechniky, schopné se adaptovat na řešení odborných problémů v různých oblastech elektrotechniky a se speciálními znalostmi, které mohou využít při řešení problémů v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Absolvent oboru získá během studia nezbytné znalosti v předmětech všeobecného základu elektrotechnických oborů a v základních a speciálních předmětech z oblasti výroby elektrické energie, přenosu a distribuce elektrické energie a užití elektrické energie.


© 2018 VŠB-TU Ostrava