• Sběr dat o výpadcích a poruchách v elektrických sítích pro potřeby spolehlivostních výpočtů.
  • Vyhodnocování prvkové spolehlivosti sítí.
  • Zavádění spolehlivostně orientované údržby.
  • Optimalizace chodu distribučních sítí z hlediska ztrát a spolehlivosti dodávky elektrické energie.
  • Termovizní měření.
  • Měření odporu krátké cesty elektrických obloukových pecí.
  • Měření světelně technických parametrů na komunikacích a ve vnitřních prostorách.
  • Organizování seminářů v osvětlovací technice.


© 2018 VŠB-TU Ostrava