• Metody výpočtu spolehlivosti elektrických sítí.
  • Výzkum metod spolehlivostně orientované údržby.
  • Optimalizace napětí v distribučních sítích.
  • Výzkum metod multikriteriální analýzy.
  • Výzkum řešení vlivu výpadků v dodávce elektrické energie na ocenění nedodané energie.
  • Výzkum netradičních zdrojů elektrické energie.
  • Modelování elektromagnetických přechodných dějů.
  • Optimalizace elektrického nepřímého odporového ohřevu.
  • Výzkum diagnostických metod za účelem identifikace elektrického oblouku v sítích nízkého a vysokého napětí.
  • Potenciál energetických úspor v osvětlování, optimalizace osvětlovacích soustav, rušivé světlo.


© 2018 VŠB-TU Ostrava