• Nabídka služeb z oblasti analýzy, měření a vyhodnocení účinnosti elektrických pohonů a jejich komponent.
  • Posouzení zpětných vlivů výkonových polovodičových systémů na síť a jejich eliminace.
  • Nabídka školení z oblasti bezpečnosti práce a služeb ve formě prohlídek, kontrol a revizí elektrických zařízení dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610, zajišťované odborníky Katedry elektrotechniky.
  • Expertní analýza okamžitých výkonů a posuzování jevů jimi vyvolaných.
  • Provozní diagnostika elektrických zařízení.
  • Vyšetřování magnetických polí v okolí elektrizovaných drah.
  • Neinvazivní měření, rozbor a hodnocení vlastností feromagnetik progresivními magnetoelastickými metodami NDT.
  • Organizování odborných seminářů a konferencí týkajících se nových metod a přístupů při identifikaci a posuzování doposud nespecifikovaných jevů v elektrotechnické praxi.

© 2018 VŠB-TU Ostrava