Katedra elektroniky garantuje výuku v bakalářském a magisterském studijním programu Elektrotechnika v oboru Aplikovaná elektronika, v bakalářském a magisterském studijním programu Mechatronika v oboru Automobilová elektronika. V doktorském studijním programu Elektrotechnika garantuje výuku v oborech Elektronika a Elektrické stroje, přístroje a pohony. Katedra elektroniky vychovává odborníky v oblasti aplikované elektroniky, automobilové elektroniky, průmyslové elektroniky, výkonové elektroniky a jejích aplikacích v elektrických pohonech.


© 2018 VŠB-TU Ostrava