• Modernizace a optimalizace elektronických zařízení v oblasti průmyslové a automobilové elektroniky
  • Vývoj a realizace mikropočítačových řídicích systémů a aplikačního software
  • Vývoj a realizace moderních výkonových polovodičových měničů
  • Vývoj a realizace nových metod řízení elektrických regulovaných pohonů
  • Modernizace a optimalizace elektrických pohonů
  • Vývoj nových koncepcí a metod řízení hybridních pohonných soustav vozidel


© 2018 VŠB-TU Ostrava