Výzkumná a odborná činnost

Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena na následujících oblastí:

  • Aplikovaná elektronika
  • Automobilová elektronika
  • Průmyslová elektronika
  • Mikropočítačové řídicí systémy
  • Výkonové polovodičové systémy
  • Elektrické regulované pohony


© 2018 VŠB-TU Ostrava