Katedra telekomunikační techniky zajišťuje výuku v bakalářském a magisterském studijním programu Informační a komunikační technologie v oborech Telekomunikační technika a Mobilní technologie a v doktorském studijním programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika garantuje výuku v oboru Komunikační technologie. Vychovává odborníky nejen pro telekomunikační firmy, ale absolventi mají uplatnění i u firem zabývajících se projektováním, provozováním a správcovstvím počítačových sítí. Absolvent oboru získá během bakalářského studia základní přehled a praktické zkušenosti, které si v navazujícím studiu rozšíří o znalosti teoretické.“


© 2018 VŠB-TU Ostrava