• Vývoj domácích komunikačních systémů pro inteligentní dům,
  • Expertní činnosti pro telekomunikační firmy regionu,
  • Organizování celostátních odborných seminářů s orientací na přenos hlasu po datových sítích,
  • V rámci projektů ESF rozvíjení těsné spolupráce se středními školami a magistráty.


© 2018 VŠB-TU Ostrava