Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena na následující oblasti:

  • vývoj a konstrukce nových inteligentních koncových zařízení přístupových sítí
  • výzkum a vývoj optimálních podmínek pro implementaci služeb do konvergovaných sítí a sítí nové generace
  • výzkum a vývoj nových přenosových technologií se zaměřením na optické a mobilní technologie
  • výzkum a vývoj matematických modelů dimenzování a optimalizace širokopásmových telekomunikačních sítí včetně jejich ověřování


© 2018 VŠB-TU Ostrava