Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství zajišťuje výuku oborů Řídicí a informační systémy a Biomedicínský technik v bakalářském studiu, oborů Řídicí a informační systémy a Biomedicínské inženýrství v magisterském studiu a v oboru Technická kybernetika v doktorském studiu.

Katedra vychovává multidisciplinárně vzdělané elektroinženýry, kteří dovedou aplikovat nejnovější poznatky z automatizace, měřicích, informačních a komunikačních technologií v celé řadě oblastí lidské činnosti. V biomedicínských oborech získávají studenti navíc znalosti z oblasti biomedicíncké techniky a medicíny.

Absolventi oborů Řídicí a informační systémy se uplatňují při projekční činnosti v oblasti měřicích, řídicích a informačních systémů, automatizace, údržbě technologických systémů, technické podpoře prodeje výrobků v oblasti automatizace a měření. Rovněž se jedná o pozice vedoucích oddělení technického vývoje, samostatných vývojových pracovníků, programátorů, projektantů apod.

Absolventi oborů Biomedicínský technik a Biomedicínské inženýrství se uplatňují v oblasti aplikací projektové, výzkumné a vývojové činnosti technických řešení v medicíně a to zejména ve zdravotnických zařízeních a specializovaných firmách. Jejich činnosti zahrnují správu, údržbu, zavádění a prodejní zabezpečení lékařské přístrojové techniky. Podílejí se tak nepřímo na zkvalitnění zdravotní péče.


© 2018 VŠB-TU Ostrava