1. Katedra spolupracuje s řadou významných firem z oblasti automatizace, mezi nejdůležitější lze uvést: Siemens, Bernecker&Rainer, Schneider Electric, Rockwell Automation, Continental, Ingeteam, Autel, Elvac, Elcom, Temex. V oblasti biomedicínské techniky to jsou firmy Technicare CZ s.r.o., Eurex Medica s.r.o., Boston scientific česká republika s.r.o., Olympus, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice s poliklinikou Havířov, IKEM, Chironax Frýdek-Místek s.r.o., a další. Mnoho absolventů oborů katedry nachází v těchto firmách uplatnění.
Oblasti spolupráce jsou následující:
  • Vývoj a realizace vestavěných měřicích a řídicích systémů jak pro oblast průmyslu nebo medicíny tak i pro koncové výrobky různých aplikačních oblastí.
  • Vývoj a realizace nových metod měření a řízení.
  • Měření elektromagnetické kompatibility výrobků i uživatelského prostředí.
  • Vývoj a realizace hardware a software pro měření a řízení.
Školení z oblasti měřicí a řídicí techniky (PLC, embedded systémy, moderní metody řízení, virtuální instrumentace, biomedicínská technika, aj.).


© 2018 VŠB-TU Ostrava