Katedra informatiky zajišťuje výuku v bakalářském a v navazujícím magisterském studijním oboru Informatika a výpočetní technika, jehož je garantem. Studenti bakalářského studijního oboru získají znalosti a dovednosti, které uplatní při vytváření a údržbě programových systémů a technických prostředků nutných k jejich provozu. Absolventi se stávají se programátory, administrátory počítačových sítí, administrátory programových systémů, odborně vzdělanými obchodníky či techniky. Absolventi magisterského studijního oboru nalézají uplatnění všude tam, kde jsou vyvíjeny, modifikovány či udržovány rozsáhlé programové systémy a technické prostředky nutné k jejich provozu. Jsou schopni aktivně působit v kterékoli fázi životního cyklu programového produktu. Absolventi jsou rovněž připraveni vystupovat v roli projektantů, nacházejí uplatnění také v poradenství, ve výzkumu a ve vývoji. Katedra rovněž vychovává mladé vědce v doktorském studijním programu Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika.


© 2018 VŠB-TU Ostrava