Katedra spolupracuje s mnoha významnými firmami z oblasti informačních technologií v regionu i mimo něj. Jako příklad lze uvést následující firmy: Microsoft, Hewlett Packard, TietoEnator, Schneider Electric, K2 admitec, KVADOS Mobile Solutions, NAM system, NetDirect a další. Členové katedry rovněž působí v nedávno založeném a úspěšně se rozvíjejícím IT Clusteru.


© 2018 VŠB-TU Ostrava