Výzkumná a odborná činnost

Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena zejména do následujících oblastí:

  • softwarové inženýrství
  • budování informačních systémů a databází
  • zpracování rozsáhlých kolekcí dat
  • budování počítačových systémů, včetně systémů mobilních
  • zpracování a analýza obrazu, počítačová grafika
  • teoretická informatika


© 2018 VŠB-TU Ostrava