Katedra aplikované matematiky (470)

Sekretariát katedry (EA 532)

Petra Frelichová
email: petra.frelichova@vsb.cz
tel: +420 597 325 971
fax: +420 596 919 597

© 2018 VŠB-TU Ostrava