Katedra aplikované matematiky zajišťuje výuku základních kursů matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, a to fakultních a universitních. Katedra zajišťuje též výuku vybraných partií aplikované matematiky v magisterských a doktorských studijních programech na celé univerzitě.  Kromě těchto kursů katedra zajišťuje výuku oboru Výpočetní matematika, který je součástí studijního programu Informační a komunikační technologie. Vychovává odborníky se znalostí moderní aplikované matematiky a informatiky, schopné se adaptovat na řešení odborných problémů při vývoji softwaru pro širokou škálu aplikací od vědeckotechnického software přes informační systémy po řízení rizik. Absolventi tak najdou uplatnění jak v institucích zabývajících se vývojem a výzkumem, tak v softwarových a konzultačních firmách i v průmyslových podnicích.


© 2018 VŠB-TU Ostrava