• Spolupráce s firmou ITA na modelování tváření
  • Monitorování kvality výrobních procesů firmy Mittal
  • Modelování nejistot a rizik včetně lékařských rizik
  • Organizování odborných seminářů pro studenty a učitele matematiky v regionu
  • Organizace vědeckých konferencí za účasti předních odborníků v oblasti aplikované matematiky
  • Rozvíjení vzájemně prospěšné spolupráce s průmyslovými podniky a školami


© 2018 VŠB-TU Ostrava