Výzkumná a odborná činnost katedry je zaměřena na následující oblasti:
  • Vývoj paralelních škálovatelných algoritmů pro řešení rozsáhlých úloh
  • Rozvoj numerických metod řešení hraničních integrálních rovnic
  • Rozvoj metod tvarové optimalizace
  • Počítačové modelování v biomechanice
  • Vývoj kvalitativně nových algoritmů pro řešení optimalizačních úloh
  • Modelování spolehlivosti dynamických systémů
  • Vývoj algoritmů pro řešení optimalizačních spolehlivostních úloh z inženýrské praxe
  • Vývoj a aplikace grafových algoritmů a diskrétní matematiky
Aplikace moderních výpočetních metod na řešení náročných problémů


© 2018 VŠB-TU Ostrava