VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedení

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Brandštetter Pavel, CSc.
Vedoucí útvaru (FEI)
Děkan (FEI)
Vedoucí útvaru (400)
Akademický pracovník (430)
pavel.brandstetter@vsb.cz 597 325 933
597 326 000
EA 335, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 510, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Bestová Lucie
Tajemník (9700)
Tajemník (400)
Tajemník (FEI)
lucie.bestova@vsb.cz 597 326 005
597 329 094
EA 504, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

PI 119, Studentská 17 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Wojtovičová Adriana, DiS.
Sekretářka (400)
adriana.wojtovicova@vsb.cz 597 326 001 EA 511, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
Ing. Bestová Lucie
Tajemník (9700)
Tajemník (400)
Tajemník (FEI)
lucie.bestova@vsb.cz 597 326 005
597 329 094
EA 504, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

PI 119, Studentská 17 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Boščíková Michaela
Projektová manažerka (400)
Kmenový zaměstnanec (402)
michaela.boscikova@vsb.cz 597 326 004 EA 508, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
prof. Ing. Brandštetter Pavel, CSc.
Vedoucí útvaru (FEI)
Děkan (FEI)
Vedoucí útvaru (400)
Akademický pracovník (430)
pavel.brandstetter@vsb.cz 597 325 933
597 326 000
EA 335, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 510, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Křibíková Lucie
Vedoucí útvaru (402)
lucie.kribikova@vsb.cz 597 326 020 EA 505, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Lazarová Jana
Zaměstnanec (402)
jana.lazarova@vsb.cz 597 326 025 EA 505, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Mostýnová Renáta
Kmenový zaměstnanec (400)
renata.mostynova@vsb.cz 597 326 050 EA 517, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Sokol Vladimír
Vedoucí útvaru (403)
vladimir.sokol@vsb.cz 597 326 040 EA 507, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Stoklasa Pavel
Zaměstnanec (403)
pavel.stoklasa@vsb.cz 597 326 044 EA 507, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Šimáčková Táňa
Kmenový zaměstnanec (400)
tana.simackova@vsb.cz 597 326 030 EA 506, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Ing. Šlejmar Slavomír
Kmenový zaměstnanec (400)
slavomir.slejmar@vsb.cz 597 326 046 EA 507, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
JUDr. Vráželová Michaela, Ph.D.
Vedoucí útvaru (9230)
michaela.vrazelova@vsb.cz 597 323 065
597 326 002
A 305, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba

EA 508, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba
Wojtovičová Adriana, DiS.
Sekretářka (400)
adriana.wojtovicova@vsb.cz 597 326 001 EA 511, 17. listopadu 15 (mapa) (mapa)
Ostrava - Poruba