Vedení fakulty

 

 Děkan
 prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
bp
 e-mail:              pavel.brandstetter@vsb.cz
 e-mail:              dekan.fei@vsb.cz
 místnost:           EA 510
 telefon:             +420 597 326 000
  
 Proděkan pro studium,
 statutární zástupce děkana
 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
 
 e-mail:              petr.krejci@vsb.cz
 místnost:           EA 217
 telefon:             +420 597 326 080
   
 Proděkan pro vědu a výzkum
 doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
 e-mail:              michal.kratky@vsb.cz
 místnost:           EA 434
 telefon:             +420 597 326 090
 
 Proděkan pro rozvoj
 Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
sp
 e-mail:              petr.simonik@vsb.cz
 místnost:           EA 333
 telefon:             +420 597 325 936
 Proděkan pro vnější vztahy
 doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
krp
 e-mail:              pavel.kromer@vsb.cz
místnost:            EA433
 telefon:             +420 597 325 898
 
 Tajemník fakulty
 Ing. Lucie Bestová
 bl
 e-mail:              lucie.bestova@vsb.cz
 místnost:           EA 504
 telefon:             +420 597 326 005
 
Sekretariát děkana
 Adriana Wojtovičová, DiS.
 
e-mail:                adriana.wojtovicova@vsb.cz
místnost:             EA 511
telefon:               +420 597 326 001
  
 Předseda akademického senátu fakulty
 doc. Dr. Ing. Eduard Sojka
 
 e-mail:              eduard.sojka@vsb.cz
 místnost:           EA 410
 telefon:             +420 597 325 860


© 2018 VŠB-TU Ostrava