Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

vizualizace_nove_fei

je názvem projektu s registračním číslem CZ.1.05/4.1.00/04.0130 ve 4. prioritní ose Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem projektu Nová FEI VŠB-TU Ostrava je stavba nové multifunkční budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a dislokované těžké laboratoře Automatizovaného dopravního centra Ostrava v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, ul. 17.listopadu 2172/15. Budou zde pracovny pedagogů a doktorandů, učebny a zejména těžké laboratoře, lehké laboratoře a počítačové učebny. Dislokovaná těžká laboratoř Automatizovaného dopravního centra Ostrava umožní zkoumat a inovovat technologie zde použité ve spolupráci pracovišť celé fakulty. Systematické a koncepčně moderní uspořádání pracoven a laboratoří v jednom objektu zajistí možnost kvalitní realizace výuky spojené s výzkumem pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky, zejména pak pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů „Elektrotechnika“ a „Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika“. Umožní i zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit FEI.

Celkové náklady projektu: 1 045 948 024 Kč

Výše dotace z rozpočtu EU: 743 887 969,45 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu: 131 274 347,55 Kč

loga