20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)

 15. 5. 2019 - 17. 5. 2019
 Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)
Katedra elektroenergetiky VŠB-TUO pořádá 15.-17.5.2019 mezinárodní konferenci Electric Power Engineering (EPE 2019).

Konference EPE 2019 si klade za cíl sloužit jako fórum k výměně zkušeností, prezentaci výsledků výzkumné činnosti a praktických aplikací, navazování kontaktů pracovníků věnujících se výzkumné a odborné činnosti z vysokých škol i z technické praxe v oblasti energetiky, zejména elektroenergetiky.

Historie konference sahá do 90. let minulého století. Sborníky starších konferencí (EPE 2003 - 2018) jsou evidovány v  databázích Web of Science a SCOPUS, což jsou podle "Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje" jediné databáze uznávané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení sborníků konferencí. Předpokládáme, že i sborník plánované konference bude do těchto prestižních databází zařazen.

  50.099995N; 17.102745E
Vloženo: 23. 1. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 410 - Katedra elektroenergetiky
Garantující útvary:  410 - Katedra elektroenergetiky
Zpět