FEI připravila česko-polský seminář

FEI připravila česko-polský seminář
Česko-polský seminář na téma „Udržitelná elektroenergetika a životní prostředí“

Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravila v termínu 15. 5. 2019 – 17. 5. 2019 česko-polský seminář na téma „Udržitelná elektroenergetika a životní prostředí“. Seminář se konal v Loučné nad Desnou a navštívilo jej celkem 24 českých a polských účastníků. Čeští účastníci byli z VŠB-TUO, polští z partnerské univerzity Politechnika Opolska.

Během prvního dne prezentovali účastníci své příspěvky před odborným publikem. V dalších dnech měli možnost setkat se a diskutovat s předními odborníky z několika států včetně USA nebo v rámci tematické exkurze navštívit přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně.

„Akce byla prvním větším setkáním v rámci mezinárodního projektu, kterého se zúčastnili i studenti obou univerzit. V průběhu projektu dojde ke studijním i pracovním výměnám, tematickým setkáním na obou univerzitách a dalších akcím, které přispějí k rozvoji kompetencí absolventů obou univerzit,“ dodal vedoucí projektu a zástupce vedoucího Katedry elektroenergetiky doc. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.

Akce se konala v rámci projektu: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí (EPEN), č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Michaela Vráželová
VŠB-TUO
+420 737 331 647
michaela.vrazelova@vsb.cz

Vloženo: 3. 6. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 400 - Děkanát FEI
Zpět