Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Studenti FEI píší o svém pobytu na Politechnice Opolské

Studenti FEI píší o svém pobytu na Politechnice Opolské
Doktorandi Katedry elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Matouš Vrzala a Michal Kotulla byli v zimních měsících tohoto roku na studijním pobytu na Politechnice Opolské v Polsku. Stáž začala v lednu 2020 a byla přerušena uzavřením polské univerzity v březnu.

Studenti si vyzkoušeli měření v několika laboratořích, od procesního inženýrství přes ochranu životního prostředí, mechaniku vozidel, tepelnou techniku a průmyslové přístroje, úpravu a čištění vod, spalování či hydrauliku.

„Bylo pro nás zajímavé rozšířit si okruh znalostí o další dovednosti. Podrobně jsme probírali a prakticky procvičili v laboratořích, jak jsou provázány oblasti životního prostředí a elektroenergetiky. Od úpravy vody pro energetické účely po potřeby energetiky ve vodárenství či čistírně odpadních vod. Velmi přínosné pro nás byly i praktické exkurze. Nejvíce oceňuji seznámení se s principem čistírny odpadních vod a zajímavá je i problematika blackoutu ve vodárenství, kterou jsme v rámci projektu zpracovávali. Moc se mi líbilo studentské zázemí, univerzita má výbornou menzu. Skvělý byl také přístup polských pedagogů, kteří nás měli na starosti,“ uvedl Matouš Vrzala.

„Pobyt hodnotím jako velmi dobrou příležitost, dozvěděl jsem se hodně nového. Jsem rád, že jsem si vyzkoušel práci v  laboratořích v oborech, o kterých jsem netušil, jak jsou si blízké a potřebné. Bohužel byl pobyt ukončen dříve, než jsme plánovali, a to kvůli uzavření univerzity. Vrátili jsme se do ČR a pracujeme zde. Plánujeme, že se do Polska vrátíme na dokončení pobytu. Čekají nás ještě exkurze do elektráren i vodárenských objektů a další měření,“ doplnil zkušenosti ze zahraničního pobytu Michal Kotulla.

 

Studenti se seznámili se životem a fungováním na zahraniční univerzitě, získali nové kontakty a lépe poznali zemi našich sousedů. Nové dovednosti jim pomohou získat lepší uplatnění po ukončení studia.

 

Aktivity budou po nucené pauze pokračovat v podzimních měsících. Zájemci o výjezdy na studijní pobyty i praktické stáže, účast na seminářích a workshopech se mohou spojit s vedoucím projektu, kterým je prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D. (email: radomir.gono@vsb.cz).

Pobyt studentů byl realizován v rámci projektu Interreg V-A Česká republika - Polsko: Rozšíření kompetencí absolventů v oblastech udržitelné elektroenergetiky a životního prostředí, CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671. Projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Autoři: Ing. Matouš Vrzala, Ing. Michal Kotulla, Ing. Miroslava Goňo, Ph.D., MBA

Fotografie: Ing. Matouš Vrzala, Ing. Michal Kotulla, Ing. Miroslava Goňo, Ph.D., MBA

Vloženo: 9. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět