Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

INTERREG V-A Česko - Polský projekt CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155

INTERREG V-A Česko - Polský projekt CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001155
Společný projekt univerzit VŠB TU Ostrava a Politechnika Opolska pro zvýšení uplatnitelnosti českých a polských absolventů technických oborů

Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení znalostí absolventů v oblastech vyžadovaných zaměstnavateli pro větší šanci absolventů VŠB-TUO a Politechniky Opolskej  získat vhodné uplatnění. Partneři si v rámci projektu vzájemně vyměňují zkušenosti se vzděláváním doktorandů. Studenti díky projektu získají takové znalosti a dovednosti, které jejich univerzita nenabízí.
Hlavním cílem projektu je zvyšování znalostí a dovedností absolventů v perspektivních oblastech požadovaných zaměstnavateli (zejména elektrotechnika a informatika) a zvýšení šance nalézt v regionu zaměstnání, které lépe odpovídá dosažené kvalifikaci.

Dalším cílem je seznámení budoucích absolventů obou univerzit s firmami působícími v daném oboru. Dochází k navázání užší spolupráce a pravidelný kontakt s těmito firmami může pomoci s nalezením vhodného uplatnění absolventů výše uvedených technických oborů. Kontakt s firmami je přínosem i pro univerzity, které mají lepší přehled o aktuálních potřebách a požadavcích na budoucí zaměstnance. Tyto informace jsou  dále využity při přípravě a aktualizaci studijních programů.

Cílem projektu je rovněž pořádání odborných přednášek, společných seminářů a exkurzí, vzájemných odborných stáží, tvorbou e-learningových textů, reciproční využívání speciálních laboratoří partnera.

Vloženo: 13. 2. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Zpět