Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ocenění pedagogů VŠB-TUO Akademií WSB

Ocenění pedagogů VŠB-TUO Akademií WSB
Akademia WSB z Dabrowa Gornicza patří mezi několik desítek soukromých Vysokých škol v Polsku. Svými pedagogickými a výzkumnými výsledky v porovnání se všemi polskými Vysokými školami se však řadí mezi přední z nich.

V sobotu 9. října proběhla v Cieszyně v Divadle Adama Mickiewicza Slavnostní inaugurace nového akademického roku. Odpolední program slavnostní Inaugurace byl doplněn vyhodnocením a oceněním nejlepších studentů a studentů, kteří dosáhli významných úspěchů nejen na polích znalostí a vědy.

V rámci této části programu byl vyzvednut přínos a byli oceněni i dva pedagogové VŠB-TUO: Ing. Hana Štverková, Ph.D. MBA LL.M. z Ekonomické fakulty a doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Ti z rukou rektorky Akademie WSB dr. hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB převzali „Vyjádření rektora za přínos k rozvoji Akademie WSB“, za spolupráci při realizaci výukových a výzkumných aktivit a účast v projektech rozvoje regionu.

Ing. Hana Štverková, Ph.D. MBA LL.M. je vedoucí Katedry podnikohospodářské a dlouhodobě se podílí na spolupráci s Akademií WSB. Spolupracuje s Akademií WSB na společných výzkumných i pedagogických projektech a organizaci mezinárodních konferencích od roku 2016. V současnosti byly zahájeny aktivity projektu „Nové výhledy Euroregionu na základě rozvoje přeshraniční akademické spolupráce. ” Projekt je zaměřena na rozvoj přeshraniční spolupráce zaměřené na identifikaci výzev a politiky ve vztahu k procesům rozvoje euroregionu Beskydy v postpandemickém světě.
Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. je akademickým pracovníkem Katedry kybernetiky a BMI. Spolupracuje na společných projektech s Akademií WSB od roku 2015. Je držitelem bronzového ocenění za spolupráci s Akademií WSB z roku 2018. V současnosti probíhá společné řešení přeshraničního projektu podpořeného z prostředků Evropské unie v rámci výzvy INTERREG „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“. Na aktivitách projektu se spolu s Národním pedagogickým institutem m.j. podílí i Ing. Štverková, Ph.D. MBA LL.M. Historicky první ze společných a podpořených projektů směřoval do oblasti měření a řízení obnovitelných a alternativních zdrojů energií a vnitřně měl, díky úzké spolupráci s Prof. Ing. Tomášem Čermákem, CSc., na VŠB-TUO motivovat k personálnímu rozvoji především Centra ENET. Již druhé pokračování tématu projektu rozšiřuje zaměření projektu do oblastí dopravy, stavebnictví a cestovního ruchu a personálně významně rozšiřuje řešitelský tým a mezifakultní spolupráci na VŠB-TUO. Významným oboustranným technickým aspektem a významným přínosem tohoto projektu je dovybavení učeben na české a polské straně a využití technologií virtuální a rozšířené reality nejen striktně pro budoucí účely projektu na obou vysokých školách.
Vloženo: 18. 10. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět