Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní projekt Remember To Remember usiluje o propojení kognitivní rehabilitace a moderních technologií

Mezinárodní projekt Remember To Remember usiluje o propojení kognitivní rehabilitace a moderních technologií
Unikátní mezinárodní projekt Remeber To Remember v rámci programu Erasmus + KA220-SCH, který spojuje témata neuropsychologie, biomedicíny a vzdělávání, byl zahájen společným setkáním řešitelů ze čtyř partnerských univerzit dne 15. 2. 2022 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, která je koordinátorem celého projektu.

Projektu se mimo VŠB-TUO účastní University of Iceland, HOGENT University of Applied Sciences and Arts a University of Bielsko-Biala. „Projektový záměr je ambiciózní nejen v cíli propojit nejmodernější technologie s oblastí kognitivního a metakognitivního tréninku, ale také následně vyvinuté nástroje přenést do vzdělávací a klinické praxe,“ říká hlavní koordinátorka projektu Tereza Benešová za Centrum projektové podpory VŠB - TUO.

Hlavním cílem projektu je vyvinout intervenční nástroje k posílení metakognitivních funkcí u dětí s poruchami učení či autismem. „Setkáváme se často s tím, že selhávání v učení může být ovlivněno deficity na metakognitivní úrovni a projevují se zejména v přirozeném prostředí,“ vysvětluje Kristín Harðardóttir, ředitelka Educational Research Institute z Reykjavíku, která se úvodního setkání na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě zúčastnila.

Pro posouzení efektivity vyvinutých nástrojů bude  využito například speciální neinvazivní techniky monitorování mozku pomocí funkční blízko - infračervené spektroskopie, kterou nově využívá katedra Kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Kromě konsorcia 4 univerzit se na vývoji rehabilitačních nástrojů budou podílet také externí partneři z klinické a vzdělávací praxe v jednotlivých partnerských zemích. Projekt potrvá do konce roku 2024.

 

Vloženo: 17. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9710 - Centrum projektové podpory
Zpět