Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spokojenost studentů a zaměstnanců FEI na prvním místě

Spokojenost studentů a zaměstnanců FEI na prvním místě
Spokojenost a komfortní prostředí jsou základem pro kvalitní studium a práci.

Protože důležitost těchto faktorů si vedení fakulty uvědomuje, a na studentech a zaměstnancích mu záleží, zajímala ho jejich zpětná vazba a možné návrhy na zlepšení prostředí na FEI. Cílem šetření bylo sjednotit získané podněty a udělat tak FEI zase o něco lepším místem pro studium a práci.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 367 respondentů, z toho 88 (29 %) z 301 zaměstnanců a 279 (11 %) z 2 464 studentů. Dotazník vyplnilo 63 žen a 304 mužů.

U otázek, v nichž respondenti vyjadřovali svou míru spokojenosti s prostředím na FEI/univerzitě byla pro hodnocení využita pětistupňová stupnice (1-5) odpovídající slovnímu hodnocení velmi spokojen(a) – velmi nespokojen(a).

Šetření ukázalo, že se společným prostředím (učebny, laboratoře, …) je spokojeno 83 % zaměstnanců. Jako drobné nedostatky vnímají zaměstnanci zejména velikost a čistotu tabulí v učebnách a starší stav dataprojektorů.  S osobním prostředím (kanceláři) je spokojeno 81 % zaměstnanců, přičemž vznesené připomínky měly individuální charakter

Studenti jsou na tom velmi podobně. 70 % až 80 % z nich je spokojeno s většinou hodnocených faktorů, tzn. s budovou FEI, vnitřním prostředím nebo okolím fakulty, viz graf níže. Nejvíce připomínkovaným aspektem jsou podmínky pro trávení volného času a s tím spojená odpočinková místa na FEI.

V návaznosti na zjištěné podněty zaměstnanců a studentů se obracíme přímo na vedení fakulty, konkrétně pana děkana prof. Ing. Jana Platoše, Ph. D., který nám odpoví na dotazy týkající se právě jich.

1. Hned v úvodu musíme vyzdvihnou skvělý výsledek šetření, kterým je skutečnost, že pedagogové jsou až na výjimky velmi spokojeni až spokojeni. Zaznamenaly se menší nedostatky v souvislosti s vybavením učeben, tj. malé tabule v seminárních učebnách nebo staré dataprojektory, které si už zažily své. Najde fakulta prostředky na pořízení nových pomůcek, které by vyhovovaly více?

Výměna starých dataprojektorů je už v procesu, momentálně probíhá výběrové řízení na vhodného dodavatele. Na nové dataprojektory se tak můžeme těšit do několika týdnů maximálně měsíců. Co se týče tabulí, tak jejich velikost souvisí s nastavením místností, tak aby se tabule vešla k dataprojektoru. Pokud by se požadavky na zvětšení tabulí v konkrétních místnostech navýšily, můžeme se zaměřit i na tento problém. Čistota tabulí je jiný problém, a tento se snažíme řešit operativně.

2. Z pohledu studentů, je situace obdobná. Většina studentů je také s prostředím spokojena. Studenti by však ocenili víc míst k sezení na chodbách fakulty nebo v jejím okolí. Je v budoucnu plánováno rozšíření sedacích a odpočinkových zón, ideálně v kombinaci s nabíjením?

Jsme si vědomi tohoto nedostatku, na jehož odstranění neustále pracujeme. Nově jsme ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. otevřeli v druhém patře fakulty krásnou relax zónu, která nabízí komfortní sezení i s nabíjením. Podobnou cestou se chystáme jít i v blízké budoucnosti. Už nyní máme na stole návrh na změnu prostoru vstupní haly a předsálí v prvním patře tak, aby byl moderní, svěží a zároveň nabízel tolik potřebná místa k sezení i nabíjení.

3. Řešením může být také zřízení studovny nebo počítačové místnosti pro studenty. Měli bychom na fakultě prostory pro tento účel?

Volné prostory navíc nemáme, ale rádi bychom studentům vyšli vstříc. Proto plánujeme v rámci kartového přístupového systému zavést možnost vstupu do místností fakulty, které nebudou právě využívány na výuku. Výhledově bychom tuto novinku chtěli spustit na podzim.

4. Velmi častou prosbou studentů je otevření atria, které přímo volá po využití za slunečního počasí. Jak se vedení fakulty staví k této možnosti?

Ano, otevření atria je další věcí, nad kterou diskutujeme. Komplikací je jeho umístění. Atrium je obklopeno kancelářemi a hluk, který by byl s otevřením přirozeně spojený, by vadil zaměstnancům. Z tohoto důvodu hledáme s architekty kompromis, jak atrium odhlučnit a současně, jak dodržet požárně bezpečnostní opatření. Věřím, že kompromis najdeme, uděláme pro to maximum.

5. Diskutovaným tématem je parkování. Studentů, kteří jezdí autem na přednášky, přibývá stále víc a víc, počet parkovacích míst je, bohužel, omezený. Stejný problém řeší i zaměstnanci, kteří mají problém najít volné místo a musí parkovat daleko od svého pracoviště. Je nějaká šance na zlepšení, pane děkane?

Jako fakulta bohužel nejsme schopni ovlivnit počet parkovacích míst a nemůžeme volná místa nikomu garantovat. Parkovací místa mimo areál univerzity jsou ve správě MOb Ostrava Poruba, který jejich počet navýšil svolením parkovat podél silnice na ulici 17. listopadu. Na druhou stranu máme i jiné možnosti, jak se na fakultu dostat. Jednou z nich je naše spolupráce s firmou na sdílená kola Nextbike, která umístila stojany s koly přímo před naši fakultu. Navíc se stačí zaregistrovat pod univerzitním mailem a získáte 200 Kč jako bonus do vaší aplikace. Město Ostrava dokonce nabízí prvních 15 minut jízdy zdarma. Bikesharing je tedy fajn způsob, jak můžeme být také o něco víc udržitelní a pomoci tak planetě.

S tím můžeme jen souhlasit. Děkujeme moc panu děkanovi za čas, nastínění plánů do budoucna a přejeme mu mnoho úspěchu v naplňování cílů na fakultě.

Pozitivním faktem, který dotazníkové šetření ukázalo, je spokojenost s novým bufetem FEI, který od toho minulého doznal velkých změn. Ať už je to nabídka rozpékaného sladkého pečiva, hamburgerů s masem, bagetek se šunkou a sýrem nebo aktuální novinky ve formě ovesné kaše s ovocem. Pokud je přesto něco, co vám v bufetu chybí a rádi byste nabídku bufetu obohatili, dejte nám vědět a my se zeptáme za vás. Paní provozní je otevřena nápadům a ráda poptávce vyhoví. Stačí napsat svůj tip na e-mail marcela.hyblova@vsb.cz.

Děkujeme všem respondentům za účast v šetření a přejeme hodně úspěchů v novém semestru! 

Vloženo: 23. 2. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět