Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spokojenost studentů a zaměstnanců FEI na prvním místě

I v tomto akademickém roce dalo vedení fakulty možnost všem studentům a zaměstnancům vyjádřit svou spokojenost s podmínkami a prostředím pro učení a práci na FEI.

Tyto faktory jsou jedny z proměnných na cestě za kvalitním vzděláním a pracovními výsledky. A protože vedení na názorech studentů a zaměstnanců záleží, je otevřeno možným návrhům na zlepšení fakultního prostředí. Cílem šetření bylo sjednotit získané podněty, porovnat s loňským rokem a popřípadě zakomponovat do plánů, jak udělat FEI zase o něco lepším místem pro studium a práci.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 230 respondentů, z toho bylo 62 (21 %) zaměstnanců z celkového počtu 297 zaměstnanců a 168 (7 %) studentů z 2 304 studentů. Dotazník vyplnilo 44 žen a 163 mužů.

U otázek, v nichž respondenti vyjadřovali svou míru spokojenosti s prostředím na FEI/univerzitě byla pro hodnocení využita pětistupňová stupnice (1-5) odpovídající slovnímu hodnocení velmi spokojen(a) – velmi nespokojen(a).

Šetření ukázalo, že se společným prostředím (učebny, laboratoře, …) je spokojeno 87 % zaměstnanců. Jako drobné nedostatky vnímají zaměstnanci zejména velikost a čistotu tabulí v učebnách a starší stav dataprojektorů. Problémem je také dlouhodobě pokažený karusel, který má ve správě rektorát. Na jaře se chystá oprava, takže řešení je již naplánované. Už jen vyčkat. S osobním prostředím (kanceláři) je spokojeno 82 % zaměstnanců, přičemž vznesené připomínky měly individuální charakter.

Studenti jsou na tom velmi podobně. V průměru 72 % z nich je spokojeno s většinou hodnocených faktorů, tzn. s budovou FEI, vnitřním prostředím nebo okolím fakulty, viz graf níže. Nejvíce připomínkovaným aspektem jsou podmínky pro trávení volného času a s tím spojená odpočinková místa na FEI.

Dalším mínusem byl nedostatek míst k sezení a s nimi spojená absence zásuvek. Tato skutečnost se již aktivně řeší projektem na rekonstrukci prostoru v hlavním vstupu budovy, který počítá s renovací schodiště, zvýšením počtu míst k pohodlnému sezení, odpočinku a modernizací bufetu. Bufet dostane nový moderní kabátek, kde bude radost posedět s čerstvou kávou v ruce.

Malou ochutnávkou může být krátké video, které vizualizuje jedno z navržených řešení, koukněte zde

Vizualizace návrhu změn vychází z podkladů společnosti YUAR s.r.o. a jejich interiérové studie. Samotný model a implementace studie je už výsledkem práce FEI studentů v prostředí Blender. Jak skutečně bude vstupní prostor vypadat se nechte překvapit, ale jisté je, že bude stát za to!

Situaci s nedostatkem prostoru ke studiu či práci vnímáme podobně. Na základě kartového systému, díky němuž se studentům zpřístupní vybrané místnosti, v nichž nebude aktuálně probíhat výuka, se problém zminimalizuje a věříme, že společně s rekonstrukcí foyer, zcela vyřeší. Tiché zóny přinesou více prostoru a klidu pro učení nebo odpočinek mezi hodinami. Na tomto benefitu se pilně pracuje. Spuštěn bude na přelomu jara a léta.

Všem respondentům děkujeme za vyjádření názoru! Vážíme si toho. 

 

 

 

 

 

Vloženo: 27. 2. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 404 - Oddělení propagace a vnějších vztahů
Zpět